Predmatematičke vještine

Čet, 6.4.2017.

Cilj usvajanja predmatematičkih vještina je uvođenje učenika u matematiku obogaćivanje njihovog perceptivnog iskustva i formiranje određenih pojmova bez kojih bi djetetovo upoznavanje brojeva i računskih operacija s tim brojevima bilo otežano ili nemoguće.

Predmatematičke vještine podrazumijevaju upoznavanje:

  • predmeta (boja, oblika, materijala, veličine)
  • upoznavanje skupina predmeta (uočavanje različitog predmeta, uočavanje zajedničkih osobina, klasificiranje predmeta po kategorijama)
  • nizanje
  • upoznavanje prostornih odnosa
  • invarijantnost ili nepromjenjivost količine
  • pojam skupa
  • rastavljanje i pridruživanje elemenata skupova
  • pojmovi jednako, mnogo, više i manje (Stančić)

Razvoj predmatematičkih vještina podrazumijeva još i stjecanje sposobnosti za rješavanje jednostavnih matematičkih zadataka iz praktičnog života, razvijanje sposobnosti što jasnijeg matematičkog mišljenja i izražavanja, smisao za red, preciznost, preglednost i točnost u radu, stjecanje osposobljenosti za primjenu stečenih znanja u životu i radu (Stančić).

Istraživanja su pokazala da stav prema matematici, koji dijete stekne prilikom prvih dodira s matematikom, ima veliku važnost u njegovom daljnjem odnosu prema matematici (Udruga za promicanje matematike).

Ako mu se u samom početku učini preteškom, nezanimljivom ili dosadnom, trebat će puno vremena da se ta slika promijeni (ako se uopće promijeni). Zbog toga je važno da još prije nego krene u prvi razred, stekne pozitivna iskustva i matematiku doživi kao nešto zabavno, zanimljivo i izazovno.

Također, ako prije polaska u školu dijete razvije predmatematičke vještine, imat će dobru osnovu na kojoj će lakše nadograđivati nova znanja i kompetencije
Kako bi djeca uspješno razvila predmatematičke vještine potrebno je primijeniti osnovna matematička načela. Poticanje je potrebno prilagoditi sposobnostima djece poštujući individualne sposobnosti i ograničenja pojedinca. Djecu se motivira na rad primjenom načela zornosti, primjernosti, sistematičnosti (sustavnosti) i postupnosti (Stančić).

predmatematicke vjestine

U razvijanju predmatematičkih vještina potrebno je polaziti od stvarnih i smislenih životnih situacija i zornih materijala.

Preporuča se primjena konkretnih materijala s kojima djeca manipuliraju, stječu predodžbe, izdvajaju ih po kategorijama u skupove i imenuju.

Započinje se s prirodnim predmetima (npr. plodovi, kamenje), zatim se prelazi na didaktičke materijale (npr. geometrijski oblici različitih boja) pa na slike, grafičke prikaze i simbole. Odnose u skupu i prostoru osvješćuju se u svakodnevnim aktivnostima, u odnosu na dijete (lijeva ruka), zatim se prelazi na blisku orijentaciju (lijevo od tebe, iznad tebe) i orijentacija u odnosu na druge (npr. Marko je iza mene, a Filip je lijevo do mene). Uvijek se polazi od djetetu bliskih iskustava i situacija što pridonosi boljoj motivaciji.

U poticanju predmatematičkih vještina veliku ulogu imaju igre. Igrom dijete održava koncentraciju i pažnju, vježba vizualizaciju, usvaja i prakticira pravila ponašanja te razvija osjećaj vlastite kontrole

Manipulativnim igrama učenik taktilnim putem boji predmete i utvrđuje količinu. U reprezentativnim igrama učenici dodjeljuju ljudima imena i predmetima svojstva. Strukturirane igre omogućuju učenicima praćenje uputa u nizu, učvršćuju se matematički postupci. U igrama se koristi domino, igre kartama, potapanje brodova, bingo...

predmatematicke vjestine

Potrebno je usmjeriti pažnju na što veći broj iskustva koje će koristiti djeci u raznim životnim i radnim situacijama. Djecu se nastoji osposobiti za svladavanje matematičkih znanja, vještina i navika koje odgovaraju potrebama svakodnevnog života i stvarnim matematičkim sposobnostima djeteta.

Posebnu pažnju treba obratiti na vježbanje razumijevanja i čitanja matematičkih pojmova. Potrebno je unaprjeđivati razumijevanje životnih kvantitativnih problema. Poučavanje treba biti u smislenim situacijama tako da se može primijeniti u svakodnevnom životu.
Matematička znanja koja će dijete steći trebaju mu pomoći da primjereno reagira na matematičke zahtjeve u svakodnevnim situacijama.

Za uspješno ostvarivanje ciljeva potrebno je posvetiti pažnju upotrebi didaktičko-metodičkih postupaka. Adekvatno osposobljeni stručnjaci koji će pravilno metodički oblikovati poticanje predmatematičkih vještina uz dosljednu primjenu metodičkih načela povećat će uspješnost djece.

Pripremila: Ivana Sopek, mag.rehab.educ.

Literatura:
http://malibroj.blogspot.hr/p/uvod.html
Metode i tehnike poučavanja matematike, dr.sc. zrinjka Stančić 2010./ 2011.

Fotografije: Depositphotos

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće