Spremnost djeteta za polazak u školu

Pon, 8.5.2017.

Polazak u školu presudni je događaj u životu svakog čovjeka. Naš cilj je ovim putem olakšati roditeljima put do školskih vrata i taj prijelaz učiniti radosnim za sve koji su u njega uključeni.

Fizička zrelost

 • Fizička zrelost djeteta mora dosegnuti određenu razinu da bi ono moglo podnijeti tjelesne i psihičke napore koji ga očekuju u školi.
 • Podrazumijeva normalno funkcioniranje djetetovih osjetnih organa.
 • Fizičku zrelost za školu utvrđuje školski liječnik rukovodeći se kriterijima vida, sluha, težine, visine, tjelesnog držanja i dr.

Intelektualna zrelost

 • Odgovarajuća intelektualna zrelost podrazumijeva razvijenost opažanja, stabilnost pažnje (koncentracija), govornu razvijenost, te razvijenost mišljenja i pamćenja

Emocionalna zrelost

 • Emocionalna zrelost znači da dijete reagira primjereno određenoj situaciji kao i većina djece njegove dobi.
 • Djeca počinju racionalno objašnjavati svoje i tuđe ponašanje, a to onda omogućuje i kontrolu tog ponašanja.
 • Emocionalno nezrelo dijete lako gubi motivaciju za učenje, slabo kontrolira svoje postupke.
 • Emocije olakšavaju djetetu da prepozna sebe i svoje postojanje, dakle pomažu razvijanju svijesti o sebi

Socijalna zrelost

 • To podrazumijeva da prvoškolac ima svoj krug prijatelja s kojima se igra i druži i koji ga prihvaćaju kao ravnopravnog partnera.
 • Važno je naučiti dijete da poštuje i tolerira različitost među djecom i da u tim različitostima otkriva nečije kvalitete.

Opći pojmovi o sebi i drugo

 • Zna ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, imena i zanimanja ukućana, svoju dob, prepoznaje i imenuje boje

Prostorni odnosi

 • Razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad.
 • Usvojilo je orijentaciju: na tijelu , u prostoru, na papiru

Vremenski odnosi

 • Razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer, prijepodne, poslijepodne, poželjno je da poznaje dane u tjednu, jučer, danas, sutra.

Pažnja, koncentracija, pamćenje

 • Na zadatku se može zadržati 15 - 20 minuta, a trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pažnje
 • Vrlo je važno da dijete posjeduje hotimičnu pažnju, koja kod malog učenika početnika traje od deset do petnaest minuta na jednom predmetu.
 • U sklopu radne memorije dijete mora zapamtiti i ponoviti pet brojeva u nizu, odnosno pet riječi (moguće uz vizualnu potkrijepu).

Grafomotorika

 • Posjeduje fleksibilnost šake i prstiju.
 • Pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska.
 • Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne kružne i valovite linije.
 • Ima pravilan slijed potezanja crte (s lijeva na desno, od gora prema dolje).
 • Zna precrtati likove: krug, trokut, kvadrat i romb.
 • Razvoju pisanja prethodi dobro razvijena fina motorika ruke.
 • Razina razvijenosti dječjeg govora izravno ovisi o stupnju formiranosti pokreta ruku.

spemnost djeteta za skolu
Foto: Depositphotos

Prematematičke vještine

 • Broji do 10, brojanje s prekidom, brojanje unatrag od 10 do 0.
 • Snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj.
 • Razumije pojam skupa: što sve spada u neki skup, a što ne.
 • Uspoređuje dva skupa  ,zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje.
 • Povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9 = devet elemenata).
 • Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi.

Govor i jezik

 • Pravilno izgovara sve glasove.
 • Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu). Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (primjerice; Što je stolac?, a u definiciji spominje čemu stolac služi, kakvog je oblika, od čega je napravljen i sl.).
 • Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak.

Predčitalačke vještine

 • Pojam tiska – što su slova, što su riječi, gdje je početak stranice, u kojem smjeru čitamo i okrećemo stranice, koja je naslovna stranica.
 • Specifične vještine -  fonološka svijest - svijest o tome da su izgovorene riječi, koje čujemo i koristimo, sastavljene od glasova.
  • Fonemi - glasovi, fonemi i slova nisu isto, foneme izgovaramo, a slova pišemo.
  • Rima - svijest da dvije riječi zvuče slično (lonac-konac, trava-krava).
 • Tek kada je dijete fonološki svjesno do te mjere da može rastaviti riječi na glasove i kad poznaje većinu slova, onda je spremno za usvajanje abecednog načela.
 • Može rastaviti i sastaviti poznate riječi na slogove(MAMA=MA-MA,MA-MA=MAMA) - auditivna slogovna analiza i sinteza riječi.
 • Prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ.
 • Zna imenovati riječi na zadani glas (igra „na slovo na slovo“).
 • Prepoznaje je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini riječi.
 • Može rastaviti jednostavne riječi na glasove, od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr.,MAMA= M-A-M-A, M-A-M-A=MAMA) – auditivna glasovna analiza i sinteza riječi.
 • Uz redovno čitanje djeci dolazi do razvoja predčitalačkih vještina.
 • Zna kako se drži knjiga, da tekst ide slijeva nadesno, odozgo nadolje te znati okretati listove.
 • Zna da se tekst sastoji od rečenica, rečenice od riječi, a riječi od glasova
 • Dijete koje usvoji predčitalačke vještine lako će, u školi, usvojiti tehniku čitanja i razumijevanja pročitanog teksta!

Pripremile: Janja Mitrović, mag. rehab.educ.
Ivana Klapež, prof.def. logoped,stručni suradnik-mentor
Literatura: Pripremite dijete za školu,dr.sc. Helen Likierman,dr.sc. Valerie Muter,2007.

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće