Zašto su važni pomoćnici u vrtićkoj skupini?

Sri, 17.5.2017.

Za ostvarivanje uspješnog uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju u predškolski sustav nužna je podrška.

Danas su kreirani mnogo modeli i oblici podrške djeci s teškoćama u razvoju, a jedan je uključivanje pomoćnika. To je osoba koja provodi profesionalnu potporu u predškolskom odgoju i obrazovanju. On pruža neposrednu potporu djetetu s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima, u svakidašnjim aktivnostima, a sve prema potrebama svakoga pojedinog djeteta te uputama odgojitelja, stručnih suradnika vrtića odnosno stručnog tima.

Navedeni model podrške nastao je prilagodbom engleskog modela podrške koji navodi kako je uloga pomoćnika pomaganje djetetu s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovu aktivnost u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima, nastoji osposobiti dijete za samostalno i neovisno učenje u što većoj mjeri te pomaže podići standarde dostignuća djeteta.

Cilj potpore pomoćnika je izjednačavanje mogućnosti djeteta u svrhu osiguravanja njemu primjerenog odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja djeteta u vrtićkoj sredini.

Pružanje podrške očituje se i u područjima podrške odgojitelju, vrtiću te izvedbi plana i programa rada. Uključivanje djece s teškoćama u redovne vrtićke skupine ima mnogo prednosti, što i pokazuju mnoga dosadašnja strana i domaća istraživanja.

Neke od prednosti jesu:

 • socijalna interakcija s tipičnom djecom
 • promatranje
 • oponašanje pozitivnih modela učenja

pomocnici u vrtickoj skupini

Socijalna interakcija djece s teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka pridonosi učenju, razvoju svijesti o različitosti te prihvaćanju te različitosti kod sve djece.

Djeca s teškoćama u razvoju na taj način usvajaju mnoge vještine značajne za svakodnevno funkcioniranje. Uče kako se adaptirati grupnoj situaciji, kako slijediti rutinu grupe i primjereno u tome sudjelovati. To se prenosi na njihov svakodnevni život.
Svakodnevne aktivnosti u vrtićkoj skupini sastoje se od:

 • slobodne igre, uz poticanje da se igra odvija u grupi
 • rješavanja zadataka koje pomažu u djetetovom razvoju
 • doručak i ručak za stolom
 • izvođenja higijenskih navika
 • odlasci u šetnju
 • kreativne aktivnosti
 • glazbene aktivnosti i slično.

Aktivnosti se često sastoje od više koraka te mogu biti vrlo složene za djecu s teškoćama u razvoju. Kako bi se te aktivnosti usvojile, važna je podrška pomoćnika u vrtićkoj skupini. Pomoćnik pruža neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, fizičkim vođenjem i/ ili verbalnim usmjeravanjem. Također potiče dijete na iniciranje interakcije s drugima, uključivanje drugih, poučava igre u paru i skupini.

pomocnici u vrtickoj skupini

Pomoćnik pri tome surađuje s drugom djecom, odgojiteljima i roditeljima, a sve to s ciljem socijalizacije i napretka djeteta.

Također, jedna od uloga pomoćnika je podrška odgojitelju, kako bi i odgojitelj mogao odvojiti dio vremena za dijete s teškoćama u razvoju. Mogući nedostatak ovog oblika podrške je da će prisustvo pomoćnika dovesti do izolacije djeteta u odnosima s odgojiteljima jer uloga pomoćnika postaje dominantna. Na taj način dolazi do ponovnog procesa separacije unutar procesa inkluzije. Također prezaštitnička uloga pomoćnika dovest će i do izolacije djeteta od svojih vršnjaka te oni neće učiti kako biti samostalan u obavljanju zadataka već će se u potpunosti oslanjati na pomoćnika.

Na početku pomoćnik mora proći osnovnu edukaciju o posebnostima rada s djecom s teškoćama u razvoju koju pružaju stručnjaci s područja edukacijske rehabilitacije. Uloga pomoćnika prvenstveno se temelji na suradničkim odnosima što podrazumijeva dogovor, podjelu informacija i aktivnosti vezanih uz opservaciju i procjenu potreba djeteta. Pomoćnik pomaže u kreiranju dostižnih ciljeva i praćenje napretka djeteta. Prema svemu navedenom pomoćnik predstavlja jedan od ključnih čimbenika u uspješnoj tranziciji i prilagodbi djece u vrtićku skupinu i cjelokupnom razvoju djeteta.

Dosadašnje iskustvo pokazalo je da se uvođenjem pomoćnika omogućuje djeci s teškoćama:

 • ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima
 • doprinosi se socijalnoj integraciji
 • vrtićkom uspjehu djeteta
 • te aktivnijem sudjelovanju djeteta.

Također, odgojitelji vrtićkih skupina u koje su uključena djeca s teškoćama, podržavaju ovaj model podrške, ističući kako im je uvelike olakšano provođenje plana i programa rada. Ovaj oblik podrške osiguran je do sada velikom broju djece s teškoćama u razvoju. U daljnjem radu je potrebno osigurati kontinuiranu podršku jednog pomoćnika istom djetetu. Vrlo često se događa da djeca promjene nekoliko pomoćnika. Također značajno je pribavljanje potrebnih financijskih sredstva za financiranje rada pomoćnika u, kao i izrada pravilnika o pomoćnicima.

Pripremila:Ivana Sopek,mag.rehab.educ.

Literatura
file:///C:/Users/JANA/Downloads/nacrt-prijedloga-pravilnika-o-pomocnicima.pdf

Fotografije: Depositphotos

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće