Tko je i što radi pedagog u školi!?

Pon, 29.5.2017.

Svjesna sam da puno roditelja nije upoznato s time da je u školi uopće zaposlen pedagog, a često puta, kada to i znaju, nisu sigurni koji je i kakav naš posao!

Zato ću pokušati ukratko objasniti što ja u školi radim, a sve s ciljem razvijanja suradnje roditelja sa pedagogom u školi koju njihovo dijete ili djeca polaze.

Pedagozi su stručnjaci koji se bave odgojem. Mogu raditi u školama, dječjim vrtićima, domovima za nezbrinutu djecu, učeničkim domovima, učilištima, igraonicama, na fakultetu itd. Najveći broj pedagoga radi u školama, u kojima su oni osnovni stručni suradnici. Uz njih su često, kao stručni suradnici, zaposleni i defektolozi ili psiholozi te knjižničari.

Rad pedagoga u školi možemo podijeliti na više područja:

  • planiranje i programiranje
  • rad s učenicima
  • rad s učiteljima
  • te rad s roditeljima.

Planiranje i programiranje uključuje planiranje vlastita stručnog usavršavanja i stručnog usavršavanja učitelja, sudjelovanje u izradbi godišnjeg plana i programa škole te planiranje rada i sudjelovanje u radu učiteljskog vijeća. U ovim djelatnostima pedagog surađuje s ravnateljem škole i ostalim stručnim suradnicima (psiholog, defektolog). Pedagog, u suradnji s lokalnim Zavodom za zapošljavanje, izrađuje plan i program za profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika. Plan rada s djecom s teškoćama u razvoju pedagog izrađuje u suradnji sa defektologom i/ili psihologom.

Pedagog izrađuje plan zdravstvene, socijalne i ekološke zaštite učenika u suradnji sa Školskim liječnikom. Zadatak je pedagoga i izradba plana kulturne i javne djelatnosti škole te sređivanje pedagoške dokumentacije. Pedagog organizira učeničke radionice i dodatnu nastavu, organizira edukativna i odgojna predavanja za učenike, roditelje i učitelje, a neka sam i održi.

sto je i sto radi pedagog u skoli

Pedagozi u radu s učiteljima provjeravaju realizaciju rada učitelja (nazočnost na nastavi, realizaciju planova i programa i sl.). Pedagozi analiziraju rezultate škole na područjima uspjeha, vladanja, popravnih ispita i sl. Organiziraju istraživački rad u školama i stručno usavršavanje učitelja, kao i odgojna i edukativna predavanja za roditelje.

Uloga stručnog suradnika pedagoga mijenja se zbog suočavanja s novim društvenim i tehnološkim promjenama u društvu. Uz stručne zadaće, kojima se potiče usvajanje vrijednosti i navika učenika koje omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti, praćenje razvoja i postignuća učenika, pružanje savjetodavne pomoći svim subjektima, učenicima, roditeljima/skrbnicima, učiteljima/ nastavnicima – osobito pripravnicima, obveze prerastaju u ulogu voditelja, regulatora, koordinatora procesa, inovatora, organizatora, partnera/suradnika, motivatora i kreatora odgojno-obrazovnog procesa.

Neposredni odgojno-obrazovni rad stručnih suradnika pedagoga podrazumijeva:

  1. praćenje i rad učenika s poteškoćama u učenju i ponašanju
  2. pružanju savjetodavne pomoći onima koji trebaju pomoć u različitim odgojno-obrazovnim situacijama kao što su izbjegavanje dolaska na nastavu, dugotrajni izostanci s nastave, neprimjerena i nasilna ponašanja, pomoć u učenju i sl.

sto je i sto radi pedagog u skoli

Mene osobno najviše veseli rad s učenicima.

Radim savjetodavni rad s učenicima koji pokazuju emocionalne ili druge poteškoće, koji ponavljaju razred, imaju veliki broj izostanaka ili im je potrebna pomoć u učenju. Provodim i pedagoške radionice u sklopu prevencije nasilja, smanjenja ovisnosti i pružanja sigurne i podržavajuće okoline za učenje.

Rad s roditeljima uključuje:

  • savjetodavni rad
  • individualno informiranje
  • pedagoške radionice na roditeljskim sastancima
  • i suradnju oko provedbe pedagoških mjera.

U svakom radu, važna je i pozitivna radna klima. Tako s ponosom mogu reći kako volim raditi s učiteljima u našem kolektivu. Zajednički radimo u savjetodavnom radu s učenicima, vodimo pedagošku dokumentaciju, provodimo radionice, posjećujemo si nastavu, radimo na usavršavanju i sl. Suradnja s učiteljima, odnosi se i na suradnju s ravnateljem. Izuzetno je važna i uključenost ravnatelja u sve procese koji se događaju u školi. Tako zajednički podupiremo jedni druge u svom radu te donosimo zajedničke uloge.

Kao pedagogu važna mi je suradnja i s drugim institucijama. Surađujem sa Centrom za socijalnu skrb, Policijskom postajom, Obrtničkom komorom, Zavodom za zapošljavanje, Zavodom za javno zdravstvo te drugim osnovnim i srednjim školama.

Pedagog nije učitelj i nije drugo ime za psihologa – što često djeca i roditelji misle.

Radno mjesto nam je ured, ali često i učionica, zbornica i sve ostale prostorije u školi i van nje. Posao pedagoga obuhvaća jako puno toga. Rad s učenicima i njihovim roditeljima, na kraju ipak predstavlja njegovu srž. Zato nemojte oklijevati obratiti se pedagogu u školi vaše djece – dobit ćete savjet, uputu, podršku, prijedlog... sve što treba za donošenje neke odluke, odgovor na pitanje ili samo ideju što i kako dalje!!!

Do čitanja.... LP

Fotografije: Depositphotos

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće