Rana intervencija i prevencija u Udruzi za ranu intervenciju Varaždinske županije

Uto, 17.10.2017.

U posljednjih nekoliko godina sve se više razmišlja, govori i piše o ranoj intervenciji i o značajnoj važnosti prvih nekoliko godina u djetetovu životu. U svijetu se pokreću mnoge akcije koje promoviraju važnost ranog razvoja, a posebno se ističe UNICEF-ova kampanja „Prve tri su najvažnije“ koja već nekoliko godina sustavno upozorava na važnost prevencije i intervencije u ranom razdoblju. Kada govorimo o ranoj intervenciji, ona se vrlo često preklapa s prevencijom.

Cilj svakog stručnjaka je prevenirati teškoću jer se tako ostvaruju svi djetetovi potencijali.

Stoga, stručnjaci u Udruzi za ranu intervenciju Varaždinske županije, promoviraju prevenciju i rano praćenje djece koja su rizična od samoga rođenja ili koja su rođena iz rizičnih trudnoća. Kao što se probir na oštećenje sluha vrši u bolnici odmah po rođenju djeteta, tako bi se i procjena i pregled stručnjaka za rani razvoj (logoped, edukacijski rehabilitator, psiholog i sl.) trebali provoditi već nakon nekoliko mjeseci života.

rana intervencija

U prvim mjesecima života najviše se savjetuje roditelje o načinima poticanja djeteta kroz razne životne rutine (kroz rutine njege, hranjenja, maženja...). Takvim načinom rada rana intervencija se svojim najvećim dijelom ostvaruje u prevenciji teškoća zbog povećanog rizika za njihov nastanak. Ipak, ova vrsta prevencije još uvijek nije u potpunosti prihvaćena u Hrvatskoj, najvećim djelom zbog manjka stručnjaka u bolnicama i drugim ustanovama. Najčešće se s intervencijom kreće nakon sumnje ili već postavljene dijagnoze neke od teškoća. I tada se, ako se pomoć potraži dovoljno rano, može utjecati na rast i razvoj djetetovih sposobnosti.

Ključno je odmaknuti se od još uvijek prisutne rečenice „Još je rano, javite se negdje pred polazak u školu, a i on je dječak, oni ionako kasne za djevojčicama!“. Nikada nije prerano.

Kada govorimo o ranoj intervenciji važno je da se radi u timu i da svi uključeni u djetetov razvoj surađuju. Tim čine stručnjaci i roditelji, ali i šira obitelj, odgojitelji, učitelji, pedijatri. Zato u Udruzi za ranu intervenciju Varaždinske županije zajedno djeluju logopedi i edukacijski rehabilitatori uz stalnu suradnju s roditeljima na svakom terapijskom tretmanu.

rana intervencija

Stručnjaci u Udruzi imaju dodatne edukacije iz područja:

  • senzorne integracije
  • edukacijske kineziologije
  • ABA terapije
  • oralno-motoričke terapije
  • Handle pristupa
  • MNRI integracije refleksa
  • Floortime pristupa
  • Neurofeedback terapije
  • i drugih edukacija koje su izravno povezane s ranom intervencijom.

Rana intervencija je ključna i važna jer smanjuje pojavljivanje nepoželjnih posljedica (raspad obitelji, teškoće kod roditelja, smanjivanje djetetovih radnih sposobnosti, institucionalizacija djeteta i mnoge druge) pa nije naodmet ponoviti da nikada nije prerano za odlazak na savjetovanje i procjenu ranoga razvoja.
Ivana Srebačić, mag. logoped.

Fotografije: Depositphotos

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće