Razvoj pažnje i spremnost za učenje

Uto, 16.10.2018.

Možete li zamisliti 6-godišnjake kako s punom pažnjom slušaju tetu u vrtiću dok im čita priču? Nakon 10 minuta slušanja i mirnog sjedenja postaju nemirni, brbljaju s djecom do sebe ili im pogled odluta u daljinu... Iako se mnogi roditelji ili odrasle osobe koje borave s djecom zabrinu zbog pomanjkanja pažnje i koncentracije, 10-minutno trajanje pažnje je sasvim tipično i očekivano za njihovu dob jer se pažnja tek mora razviti u svojoj punini.

Većina djece ima kratkotrajnu pažnju jer se neprekinuta pažnja nije još razvila. Od djece se ne bi trebalo očekivati da sjede mirno za stolom pišu i čitaju prije polaska u školu. Njihov mozak nije još spreman za takav način učenja.

Korisne smjernice za očekivano trajanje vizualne i auditivne pažnje za dob djeteta jesu sljedeće:

Dijete starosti 5 godina – 5 minuta, 6 godina – 6 minuta, 7 godina – 7 minuta.. no ako je nova aktivnost ili događaj djetetu osobito zanimljiv, vrijeme trajanja neprekinute pažnje se drastično produljuje. Stoga je kreativnost roditelja ili stručnjaka koji rade s djecom u pronalaženju sadržaja koji su djetetu interesantni i motivirajući u predškolskoj i ranoj školskoj dobi izuzetno važna i poželjna kako bi u djetetu probudila baš onu potrebnu “iskru” za učenjem. Ta “iskra” je pokretač koji produljuje trajanje pažnje i otvara nove mogućnosti za usvajanje znanja. Vizualna podrška dodatno pomaže da dijete zadrži pažnju i nauči slijediti upute.

Autor Keneth Lane u svojoj knjizi “Vizualna pažnja djece” razlikuje 5 područja pažnje. Kako se dijete razvija, razvija se i raspon pažnje. U slučaju da dijete ima teškoće s pažnjom i koncentracijom u školi dok njegovi vršnjaci već mogu nesmetano pratiti nastavu i zadržati pažnju, to može biti znak da je djetetu potrebna pomoć na područjima propriocepcije, vestibularnog sustava, vida i motorike.

razvoj paznje i spremnost za ucenje

Kako bi lakše pratili razvojne miljokaze pažnje, ovih 5 područja mogu biti od pomoći:

1. Usmjerena pažnje

Ovo područje je djetetova bazična, osnovna reakcija na vidne, auditivne i taktilne podražaje. Djetetov mozak usmjerava se na vanjske ili unutarnje izvore informacija ili podražaje te ih obrađuje. Vizualni podražaji nalaze se svugdje u našoj okolini i korisni su za privlačenje i usmjeravanje pogleda, te za procesuiranje tako dobivenih informacija (npr. svjetleće reklame, podebljana slova u tekstu, pokazivanje dijelova teksta laserom prilikom prezentacija)...

2. Selektivna pažnja

Selektivna pažnja je mogućnost da dijete od više podražaja odabere samo jedan i na njega usmjeri pažnju. To je process selekcije koji se javlja kad dijete aktivno filtrira sve što bi ga moglo omesti. Dijete zapravo vježba kako ignorirati neželjene ometajuće faktore, a to je teško ako postoje teškoće kod senzornog procesuiranja jer je previše osjetljivo na pozadinsku buku ili razgovor.

Selektivna pažnja odnosi se ne samo na isključivanje vanjskih ometajućih faktora, već i onih unutarnjih - misli.To je osobito vidljivo kad dijete u razredu mora čitati na glas, a za to mora imati razvijenu selektivnu pažnju.

3. Naizmjenična pažnja

Naizmjenična pažnja je još jedan izraz koji se za ovo područje može koristiti. Odnosi se na mogućnost djeteta da prebacuje pažnju s jednog na drugi zadatak za koji su potrebne različite kognitivne vještine. Kako napreduje razvoj pažnje, tako dijete postaje sve vještije u prebacivanju pažnje sa zadatka na kojem je radilo na drugi zadatak i opet se može vratiti na prethodni, primjerice čitanje recepta i kuhanje.

razvoj paznje i spremnost za ucenje

4. Trajna pažnja

Ova vrsta pažnje potrebna je da bi se dijete moglo usmjeriti na zadatak dulje vrijeme. To je ponekad izazov i za dijete i za odrasle osobe jer zadaci koje moramo izvršavati nisu uvijek zanimljivi ili imamo otpor prema njima. Stoga se događa da trajnost pažnje varira. Važan aspekt ovog područja pažnje je mogućnost ponovnog usmjeravanja na zadatak u slučaju da je izvršavanje zadatka bilo ometeno nekim faktorom.

5. Podijeljena pažnja

Podijeljena pažnja je kad dijete može uspješno izvršiti dva ili više zahtjeva istovremeno. Ljudima nije urođena ta vrsta pažnje, no može se uvježbati. Ovdje se često koristi već i u našem govornom području prihvaćeni izraz multitasking, što znači da se više zadataka izvršava istovremeno.. Uspješno se može više zadataka izvršavati odjednom zahvaljujući navikama i dobroj memoriji.

To omogućava da se neke zadatke nesvjesno izvršava, dok se istovremeno svjesno usmjerava na drugi zadatak ili dio zadatka. Dobar primjer za ovo područje pažnje je sviranje klavira i čitanje notnog zapisa. Dijete se koncentrira na čitanje nota, a prsti nesvjesno zahvaljujući mišićnoj memoriji udaraju prave tipke.

Za više informacija kako razvijati i poticati pažnju i koncentraciju javite se u naš Kabinet za razvojnu podršku i savjetovanje NUEVA.

Fotografije: Depositphotos

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće