Predvještine čitanja i pisanja

Čet, 23.3.2017.

Prije polaska djece u školu, vrlo često od roditelja i nekih stručnjaka čujemo dva krajnje različita stajališta. Prvo je da dijete prije polaska u školu ne treba znati ništa te da će sve naučiti u školi. S druge strane, neki inzistiraju da dijete prije polaska u školu mora znati čitati i pisati. Kao kod mnogih situacija u životu, istina je uvijek negdje u sredini.

Dijete ne treba znati čitati i pisati prije polaska u školu, ali mora usvojiti vještine koje će mu pomoći da se uspješnije suočava s izazovima prvog razreda

Upravo su predvještine čitanja i pisanja bile tema prve radionice iz ciklusa radionica Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Većina djece spontano usvaja sve predvještine uz vrlo malo poticanja. Ipak, postoji i određeni postotak djece s kojom se treba, kroz igru, češće i duže vježbati. Vrlo često se kod djece najviše inzistira na stapanju i raščlambi glasova, kao i na vježbama grafomotorike. No, to nisu jedine predvještine. Pod pojmom rane pismenosti, koja se odnosi na znanja i vještine koje su važne za ovladavanje čitanjem i pisanjem, krije se mnoštvo predvještina.

Predvještine čitanja i pisanja su:

  1. fonološka svjesnost
  2. imenovanje slova
  3. pripovijedanje
  4. rječnik
  5. svjesnost o pisanom tekstu
  6. grafomotorika

Svaka se od vještina može kroz igru vrlo lako poticati

Za hrvatski jezik najvažnije je ovladavanje predvještinama fonološke svjesnosti i imenovanjem slova. Vještine fonološke svjesnosti imaju redoslijed usvajanja kojeg je potrebno pratiti kada želimo poticati dijete. Važno je uvijek krenuti od većih k manjim dijelovima rečenice/riječi, kao i od jednostavnih riječi ka složenijima. Djeca već vrlo rano odjeljuju rečenicu na riječi te spoznaju da se rečenica sastoji od manjih dijelova. Za poticanje te vještine možete pljesnuti za svaku riječ ili slagati kartice u slikama za svaku riječ u rečenici.

Predvještine čitanja i pisanja   

(VOLIM JESTI KEKSE)

Sljedeća razina fonološke svjesnosti jest slogovno stapanje, te djeca polako kreću u otkrivanje dijelova manjih od riječi. Djeca otkrivaju što se krije iza slogova ma-ma, la-di-ca i sl. Zatim, raspoznaju rimu. Rima i spoznaja o rimi važna je jer djeca primjećuju fonološke dijelove manje od riječi te ih na slušnoj razini uspoređuju i primjećuju sličnosti i razlike.

Djeca mogu uvježbavati prepoznavanje sličnih riječi kroz igru "Što ti zvuči kao pjesmica?“

Pitajte djecu zvuči li bolje krava-trava ili krava-balon. Zatim djeca usvajaju slogovnu raščlambu pa sami znaju odvojiti riječi na slogove (mama je ma-ma, balon je ba-lon). Nakon slogovne raščlambe djeca počinju samostalno proizvoditi rimu (Vidi kravu, kako pase ______ (travu).). I tek nakon ovih razina fonološke svjesnosti dolazi do glasovnog stapanja i raščlambe.

Sve vještine fonološke svjesnosti se usvajaju na slušnoj razini i djeca ne trebaju prije polaska u prvi razred pisati riječi i rečenice

Od najranije dobi, upravo zbog iznimne važnosti za kasnije čitanje i pisanje, važno je djecu usmjeravati na imenovanje slova. Ne trebaju ih pisati, ali ih trebaju prepoznati. Kada im pokažete slovo A trebali bi znati reći „To je slovo A!“. Osim ovih ključnih predvještina, koje su u najvećoj korelaciji s kasnijim čitanjem i pisanjem, važno je djecu poticati na pripovijedanje i svakodnevno ih upoznavati s novim riječima kako bi bogatili svoj rječnik i kasnije puno lakše razumijevali pročitani tekst. Ispitujte djecu kako im je bilo u vrtiću ili kod bake, objašnjavajte im nove pojmove koje ste, primjerice, pročitali u slikovnici. Važno je zajedničko čitanje slikovnica jer potiče svjesnost o pisanom tekstu. Djeca mogu prepoznati gdje je naslov knjige, kako se knjiga čita (s lijeva na desno, od gore prema dolje), mogu odvojiti što je slika, a što tekst i sl. Zajedničko čitanje podrazumijeva čitanje u kojem aktivno sudjeluje i dijete i roditelj. Dijete pokazuje imenovane likove, broji životinje, komentira, odgovara na pitanja i sl. Takvim načinom čitanja djeca najviše nauče.

Kod poticanja vještine grafomotorike važno je paziti na hvat olovke (pincentni hvat), smjer pisanja (od gore prema dolje), pritisak olovke na papir, ali treba i poticati maštu i kreativnost u oblikovanju crteža.

Kroz ovaj kratki pregled možete vidjeti da predvještine čitanja i pisanja nisu čitanje i pisanje, ali i nisu nepotrebne. Ključno je dijete pripremiti za prvi razred u kojem će u vrlo kratkom periodu morati naučiti vrlo mnogo. Važno je stvoriti čvrste temelje na kojima će se graditi katovi novih znanja i vještina.

Ivana Srebačić, mag.logopedije

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće