Aplikacija e-oglasne ploče

Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

 1. Vlasnik internet portala www.dinamikom.eu je tvrtka Kreda d.o.o iz Varaždina.
 2. Pod pojmom "Portal" u daljnjem tekstu smatra se web lokacija www.dinamikom.eu i njen vlasnik tvrtka Kreda d.o.o., zaposlenici tvrtke Kreda d.o.o. i uredništvo portala www.dinamikom.eu, kao pružatelji sadržaja i usluga internet portala www.dinamikom.eu.
 3. Korištenjem Portala slažete se s ovim Općim uvjetima korištenja, prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe Portala. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnog Portala ili u vezi s njima.
 4. U daljnjem tekstu pod pojmom "korisnik Portala" smatraju se sve fizičke i pravne osobe:
  1. koje imaju bilo kakav oblik interakcije sa sadržajem Portala na web domeni (stranicama) www.dinamikom.eu i pripadajućim podstranicama Portala;
  2. koje oglašavaju svoje proizvode ili usluge na Portalu;
  3. koje objavljuju svoje autorske ili neautorske materijale - tekstove, fotografije, dokumente, audio, video i multimedijalne uratke i sl.
  4. koje iz bilo kojeg razloga daju na Portal ili preuzimaju s Portala bilo kakav sadržaj, informacije i osobne podatke, bilo posredstvom internet pretraživača ili neke druge komunikacijske i elektroničke tehnologije, direktno ili posredstvom uredništva Portala;
 5. Molimo sve korisnike Portala te pripadajućeg sadržaja (tekstova, fotografija, audiovizualnog sadržaja) i aplikacija da pažljivo pročitaju Opće uvjete korištenja Portala prije pregledavanja Portala i njegovog korištenja.
 6. Smatra se da su svi korisnici Portala upoznati s uvjetima korištenja i da ih u svakom trenutku u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
 7. Ukoliko ne razumijete i ne prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Portala, ne možete se koristiti sadržajem Portala kao niti uslugama na njegovim stranicama.
 8. Portal pridržava pravo ograničavanja, promjene ili prestanka pružanja usluge Portala ukoliko tako odluči bez posebne prethodne najave.
 9. Portal zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete korištenja Portala i takve promjene stupaju na snagu danom objave na Portalu. Nastavljanjem pristupa Portalu ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela sadržaja ili usluge Portala, smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopune Općih uvjeta korištanja Portala. Portal Vam savjetuje da periodično provjeravate Opće uvjete korištenja Portala kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Sadržaj

 1. Sadržaj Portala vezan je za djecu predškolske i školske dobi od 0-10 godina starosti, njihove roditelje te djelatnike dječjih ustanova, vrtića i škola koji na jednom mjestu mogu naći teme vezane za razvoj, odgoj, obrazovanje i igru. U suradnji sa stručnim suradnicima želimo potaknuti roditelje da budu aktivno uključeni u odgoj i obrazovanje djece u periodu života kada djeca pohađaju vrtićki, predškolski i školski odgoj i obrazovanje. Također, djelatnicima dječjih vrtića i škola kao i profesionalcima vezanima za odgoj i obrazovanje djece, želimo omogućiti da kroz Portala mogu prezentirati svoj rad i podijeliti svoje znanje i stručnost na jednome mjestu široj populaciji posjetitalja Portala.
 2. Korištenje Portala odobrava se punoljetnim osobama. Na Portalu nema sadržaja niti fotografija neprimjerenih dječjoj dobi ili onih koji bi na dvosmislen način iskorištavali njihovu neiskustvo, nezrelost ili naivnost. Preporučuje se sav sadržaj pregledavati uz nadzor roditelja ili skrbnika i isti su dužni voditi računa o tome posebno kod djece mlađe od 14 godina, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem.
 3. Pregledavanje svih materijala i njihovih sadržaja može se koristiti samo u osobne, nekomercijalne svrhe i ne smiju se ni na koji način umnožavati ili mijenjati, izvoditi i distribuirati u javnosti, ili na bilo koji način koristiti za javnu ili komercijalnu svrhu.
 4. Korisnici Portala koji će kršiti pravila ovih Općih uvjeta korištenja biti će podvrgnuti posebnim mjerama kao što je zabrana pristupa Portalu ili iznimno biti prijavljeni institucijama vlasti.
 5. Osim navedenog, Portal objavljuje marketinške sadržaje oglašivača koji za to pokažu interes.
 6. Sadržaj objavljen na Portalu objavljen je u najboljoj namjeri i uz prethodnu provjeru točnosti i/ili istinitosti informacija. Za eventualne netočnosti informacija ili bilo kave štete nastale kao posljedica pročitanog sadržaja, savjeta ili preporuke, Portal se odriče svake odgovornosti.
 7. Portal sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Portal nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Portal se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Portalom samo zbog postojanja veze s web stranicom.
 8. Portal do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na Portalu.
 9. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Portal ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 10. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Portalu, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Portala, te nadoknaditi Portalu svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
 11. Portal ne odgovara niti za promjene ili prilike nastale na pojedinom događaju koji je najavljen preko Portala ili preporučen na stranicama Portala.
 12. Portal se odriče svake odgovornosti za izravnu, neizravnu, slučajnu i posljedičnu štetu nastalu zbog propuštenih prilika, šteta i virusa koji mogu nastati na vašem računalu korištenjem Portala i njegovih informacija.
 13. Portal se ne smatra odgovornom za učinak sadržaja i usluga na Portalu, za način na koji se sadržaj interpretira i za radnje koje korisnik poduzima ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja ili usluga objavljenim na Portalu.
 14. Sadržaj koji je objavljen na Portalu može služiti kao savjet ili smjernica pojedinog stručnog suradnika ali nikako ne može i nije zamjena za savjet i stvarni posjet nadležnog liječnika, pedagoga, psihologa, socijalnog radnika ili stručnjaka za odgoj i obrazovanje djece predškolske i školske dobi.
 15. Suradnici koji objavljuju svoj sadržaj na Portalu osobno su odgovorni za njegov sadržaj. Portal ne može kontrolirati i reagirati na svaku objavu stavljenu od strane istih niti ne odgovara za njihov sadržaj.
 16. Svaki je korisnik Portala osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima Portala te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj te u skladu sa time Portal ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem Portala.
 17. Ukoliko se sadržaj preuzima s drugih Portala to je isključivo uz poštivanja autorskih prava i navođenje izvora, linka (povratne poveznice) uz prethodni dogovor.
 18. Pravo na odluku o objavi ili izmjeni pojedinog sadržaja na Portalu zadržava uredništvo Portala. Ne garantiramo objavu svake pristigle informacije i ista ovisi o procjeni uredništva Portala.
 19. Portala zadržava pravo na uklanjanje sadržaja Portala u svakom trenutku bez posebne najave.
 20. Tekstovi i sadržaj ne predstavljaju nužno stav ili mišljenje uredništva.
 21. Fotografije koje su stavljene na Portala zasebno ili kao dio članka su sa besplatnih ili plaćenih stockova (burza) ili su preuzete sa stranica s kojim postoji prethodni dogovor o njihovom preuzimanju uz poštivanje autorskih prava.

Korištenje Portala i interakcija korisnika

 1. Svaki je korisnik Portala osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima Portala te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj te u skladu sa time Portal ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem Portala.
 2. Kao korisnik Portala obvezujete se da se nećete koristiti Portalom, odnosno sadržajem i uslugama Portala kako bi:
  1. se predstavljali u cilju svoje promocije, osim ako takav oblik samo promocije niste dogovorili s Portalom;
  2. naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
  3. poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
  4. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
  5. maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
  6. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili Portalu;
  7. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
  8. prenosili ili distribuirali bilo kakav ne legalan software, ali se ne ograničavajući na maliciozan software, viruse, spyware, trojance, ili slično;
  9. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
  10. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
  11. u komentarima reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
  12. provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
  13. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
  14. sugerirali vašu povezanost s Portalom;
  15. kršili bilo koji pozitivan propis.
 3. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute Portala, odnosno da istima nećete lažno prijavljivati druge korisnike Portala. Korisnici Portala koji se ogluše na upozoravajuće poruke Portala bit će kažnjeni zabranom pristupa.
 4. Portal nije ni u kom pogledu odgovoran za podatke koje korisnici Portala objavljuju. Portal ima pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj za koji smatra da krši pravila i uvjete korištenja Portala bez prethodne najave.
 5. Postavljanje nepotrebnih i nepoželjnih informacija, informacija nevezanih za temu, neprimjeren razgovor s korisnicima Portala, kao i oblikovanje postavljenih sadržaja na način da im se smanjuje čitljivost bit će sankcionirani od strane Portala.
 6. Zabranjeno je namjerno provociranje, nekonstruktivno započinjanje ili dupliciranje tema.
 7. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika Portala rješavaju se isključivo između korisnika Portala. Portal nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Zaštita osobnih podataka

 1. Tvrtka Kreda d.o.o kao vlasnik Portala obvezuje se štiti osobne podatke prikupljene od korisnika. Svoje osobne podatke korisnici su dobrovoljno ustupili prilikom pristupa i korištenja interaktivnih servisa na Portalu kao što je kreiranje sadržaja, komentiranje i ocjenjivanje članaka kao i kontakt podaci nužni za upit prema vanjskim ponuđačima koji se oglašavaju na stranici. Osobni podaci se koriste i prilikom slanja newslettera radi poboljšanja komunikacije uredništva s korisnicima i prikupljeni su dobrovoljno.
 2. Registracijom na Portalu korisnici automatski pristaju na komunikaciju e-mailom (newsletterom), odnosno na periodično primanje informacija o novostima na Portalu. Korisnik u svakom trenutku može poništiti taj pristanak u dnu newslettera ili nas kontaktirati putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 3. Na korisniku Portala je odgovornost da su podaci koje je unio istiniti te da je punoljetna osoba.
 4. Slažete se da Kreda d.o.o. može od vas prikupljati sljedeće osobne podatke:
  1. Ime i prezime
  2. Adresu stanovanja / prebivališta
  3. Telefonske brojeve fiksne i mobilne telefonije
  4. E-mail adresu
  5. Naziv tvrtke i adresu sjedišta i poslovnih jedinica
  6. Kontakt podatke tvrtke (telefonske brojeve, e-mail adrese i sl.)
  7. Elektroničke dokumente koje korisnik Portala želi dijeliti ostalim korisnicima Portala

  Podaci koje korisnik daje Portalu ili dostavlja putem službenih kanala komunikacije s uredništvom i vlasnikom Portala, korisnik dostavlja na vlastitu odgovornost i ti se podaci koriste za daljnju komunikaciju s korisnikom, uvid i razumijevanje potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvoja Portala.

 5. Svi korisnici koji sudjeluju u komentarima u pojedinim rubrikama na Portalu koje to omogućuju obvezni su poštivati pravila ponašanja iz Općih uvjeta korištenja. Portal ne odgovara za točnost ili istinitost takvih informacija objavljenih na taj način kao niti za povredu autorskih prava koja je u tom slučaju eventualno dogodila.
 6. Portal ima pravo izmijeniti sadržaj ili zadržati pravo na autorizaciju članaka koje su objavili posjetitelji ili ih eventualno ukloniti bez posebnog objašnjenja ili najave.
 7. Sadržaj poruka i informacija u komentarima nisu odgovornost Portala kao niti posljedice koje mogu proizaći iz korištenja istih.
 8. Komentari i mišljenja stavljena od strane korisnika Portala su isključivo odgovornost korisnika Portala koji ga objavljuju i nisu mišljenja uredništva Portala. Portal ne odgovara za eventualnu nastalu štetu davanja mišljenja, komentiranja i postavljanja sadržaja od strane korisnika Portala i ima pravo bez prethodne najave i/ili objašnjenja ukloniti bilo koji sadržaj s Portala.
 9. Za sve prikupljene podatke se obvezujemo da ih nećemo zlouporabiti i da ćemo ih koristiti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
 10. Uz sve mjere zaštite osobnih podataka kojima Portal pristupa ozbiljno i odgovorno, uvijek postoji mogućnost zlouporabe i nezakonitog otuđivanja podataka prilikom prijenosa podataka putem interneta ili bežičnih veza. U slučaju krađe osobnih podataka s Portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika Portala, Portal ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s Portala te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
 11. Ovi Opći uvjeti korištenja odnose se samo na uporabu i korištenje podataka koje Portal prikuplja od korisnika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem Portala imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Portal nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.
 12. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki podaci, koje tražimo da nam ustupite su određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
 13. Uz osobne podatke korisnika Portala, Portal može prikupljati i druge podatke koji vas ne mogu identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje Portalu omogućuju da kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiremo podatke za korisnika.

Autorska prava

 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Portalu uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici i suradnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Portala.
 2. Portal može objavljivati linkove i oglase prema drugim internetskim stranicama, ali ne odgovara za štetu nastalu posjetom ili korištenjem tih stranica. Oglasi objavljeni na Portalu su vlasništvo oglašivača.
 3. Urednički sadržaj Portala izričito je vlasništvo portala.
 4. Korištenjem Portala daje vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Portala na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
  1. sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
  2. korisnik Portala smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Portala;
  3. korisnik Portala ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Portala;
  4. na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
 5. Portal izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Portala te zabranjuje korištenje sadržaja Portala, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima korištenja i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama Portala.
 6. Objavom vašeg sadržaja (komentara, članaka, tekstova, mišljenja, ponuda i sl.) na Portalu dajete Portalu pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Portal ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.
 7. Jamstvo korisnika Portala - prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na Portal dajete Portalu sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
  1. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
  2. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
  3. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
  4. da korištenje tih sadržaja na Portalu neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, uredništvu, drugim korisnicima ili trećim osobama;
  5. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
 8. Portal se obvezuje da neće objaviti sadržaje koji sadrže slijedeće:
  • Koji nisu u skladu s Pravilnikom o zaštiti maloljetnika (članak 12.,15.,26. i 27. čije se odredbe na odgovarajući način primjenjuju iz NN94/13 iz Zakona o elektroničkim medijima)
  • Koji nisu primjerene dječjoj dobi i na bilo koji način iskorištavaju njihovu nezrelost i moć rasuđivanja
  • Koji mogu nanijeti štetu drugim osobama i za koje se sumnja da su lažni
  • Koji krše autorska prava ili sadrže viruse
  • Koji imaju pornografski karakter ili poveznice prema takvim sadržajima
  • Koji promoviraju zabranjene proizvode kao što je droga, duhanski proizvodi, alkohol i lijekove koji se mogu dobiti samo na recept
  • Koji mogu prouzročiti moralnu ili fizičku štetu maloljetnicima
  • Koji će iskorištavati posebno povjerenje koje maloljetnici imaju u roditelje, učitelje ili druge osobe ili neopravdano pokazivati maloljetnike u opasnim prilikama
  • Fotografije ili osobne podatke trećih osoba
  • Koji otkrivaju identitet djeteta do 18 godina života koje je sudjelovalo u bilo kojem obliku nasilja kao niti pojedinosti djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života
  • Koji koriste podsvjesne tehnike
  • Koji potiču na svađu i onaj koji promiče ili veliča nasilje i kriminal te stoga mogu ozbiljno narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebno oni koji uključuju pornografiju ili bezrazložno nasilje
  • Koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone
  • Koji uključuju ili promiču bilo kakvu diskriminaciju na temelju spola, rase, etničkog podrijetla, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije
  • Koji potiču i šire mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, imovinskog stanja ili drugih stavki iz članka 12 stavka 2 iz NN94/13 iz Zakona o elektroničkim medijima
  • Nagradne igre ili kvizove nedvosmislenih pravila
  • Koja dovode u pitanje poštivanje ljudskog dostojanstva
  • Koja potiču ponašanje koje je štetno za zdravlje ili sigurnost
  • Koji citiraju uvredljive komentare ili su pisani drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Objava oglasnih materijala i oglašavanje

 1. Portal pruža usluge oglašavanja svojih proizvoda i usluga zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama.
 2. Svi oglašivači proizvoda i usluga kao korisnici Portala moraju se pridržavati svih propisa navedenih u ovim Općim uvjetima korištenja. Oglašavanjem bilo kojeg materijala na Portalu slažete se da ste u potpunosti upoznati s Općim uvjetima korištenja Portala.
 3. Svakoj objavi oglasnog materijala prethodi:
  1. službena ponuda tvrtke Kreda d.o.o. kao pružatelja usluge oglašavanja, s jasno navedenim uvjetima i cijenom oglašavanja;
  2. vaša potvrda ponuđenih usluga u vremenskom, funkcionalnom i cjenovnom opsegu na kontakt naveden u ponudi;
  3. vaša uplata iznosa oglašavanja na bankovni račun naveden u ponudi;
  4. vaša dostava svih potrebnih oglasnih materijala, prema vrsti, opsegu i terminskim uvjetima navedenim u uputama i korespodenciji s pružateljem usluga oglašavanja, tvrtkom Kreda. d.o.o..
 4. Portal smije bez obrazloženja odbiti oglašavanje bilo kojeg oglasnog materijala kojeg smatra iz bilo kojeg razloga sadržajno ili tehnološki neprimjerenim.
 5. Za potrebe oglašavanja, Portal će od oglašivača prikupljati sljedeće osobne podatke i materijale:
  1. Ime i prezime
  2. Adresu stanovanja / prebivališta
  3. Telefonske brojeve fiksne i mobilne telefonije
  4. E-mail adresu
  5. Naziv tvrtke i adresu sjedišta i poslovnih jedinica
  6. Kontakt podatke tvrtke (telefonske brojeve, e-mail adrese i sl.)
  7. Tekstualne opise osobnih djelatnosti
  8. Fotografije, grafike, žigove i logotipe vezane za osobnu promociju, tvrtku, proizvode i usluge oglašivača
  9. Elektroničke dokumente koje oglašivač želi dijeliti s korisnicima Portala
  10. Video i zvučne materijale i zapise koji su vezani za sadržaj oglašavanja
 6. Predajom osobnih podataka i oglasnih materijala Portalu, shvaćate sve zakonske odredbe i obveze vezane za istinitost podataka i autorska prava vezana za materijale.
 7. Predajom svojih materijala Portalu za potrebe oglašavanja, slažete se da Portal smije zapisivati, pohranjivati, obrađivati i mijenjati podatke za potrebe prikaza na Portalu i daljnje marketinške aktivnosti Portala, bez prethodne najave i dodatnog pristanka vlasnika i/ili dostavljača materijala.
 8. Ukoliko Portalu dostavljate podatke, sadržaje i materijale koji nisu vaše osobno vlasništvo i/ili se ne odnose na djelatnost i proizvode koji su vaše pravno vlasništvo, dužni ste osobno s vlasnikom i/ili pravno odgovornom osobom za dostavljene podatke, sadržaje i materijale dogovoriti i ugovoriti objavu istih na Portalu.
 9. Svaka zlouporaba podataka, sadržaja i materijala od strane oglašivača koji neautorizirano, neugovoreno i nedogovoreno s pravnim vlasnikom podataka, sadržaja i materijala dostavljaju iste Portalu, ne može biti pravna odgovornost Portala niti predmet bilo kojeg pravnog spora koji uključuje Portal.
 10. Kako bi se izbjegla daljnja kriva interpretacija, ponavljamo da oglašivač kao korisnik Portala sam jamči istinitost, ispravnost i točnost svih podataka i materijala objavljenih na Portalu, kao i svjesnost da je upoznat s autorskim pravima i svim obvezama koje proizlaze iz autorskih prava materijala koje dostavlja Portalu i koje Portal za oglašivača objavljuje na Portalu.
 11. Portal ne može biti odgovoran za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu načinjenu bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi nastalu objavom oglasnih materijala na Portalu ili bilo kakvim oblikom distribucije materijala na druge portale ili medije.
 12. Oglasni materijali isključivo su informativne prirode i svi korisnici Portala shvaćaju da Portal ne može odgovarati ili biti dio bilo kakvog pravnog spora nastalog interpretacijom i tekstualnim, vizualnim ili zvučnim iščitavanjem nekog oglasnog materijala na Portalu.

Odgovornost

 1. Portal ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu web stranica.
 2. Portal koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Portal, kao niti jedna pravna ili fizička osoba povezana s njime, ne jamče ni na koji način da upotreba Portala neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup internetskoj stranici www.dinamikom.eu ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Portal.
 3. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Portal ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Portal ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se u skladu s pravom RH, a za slučaj spora nadležan je sud u Varaždinu.

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće